Prelegenci
Dr Andrzela Gawrońska-Baran
radca prawny
Prowadzi kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w zamówieniach publicznych, były wiceprezes UZP i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich.
Maciej Sikorski
dyrektor ds. wdrożeń firmy ORGBUD-SERWIS
Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, rzeczoznawca kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, przewodniczący Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Wykładowca w Lubelskiej, Lubuskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej, Opolskiej, Podkarpackiej, Pomorskiej, Świętokrzyskiej, Wielkopolskiej, Zachodniopomorskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Elżbieta Cierlica
ekspert zamówień publicznych
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, redaktor naczelna miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych”.
Martyna Lubieniecka
radca prawny z wieloletnią praktyką
w obszarze zamówień publicznych
Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, trener i doradca w projekcie „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Obecnie pracownik jednej z największych firm na rynku budowlanym, którą reprezentuje przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach w sprawach z zakresu zamówień publicznych.. Autorka publikacji z dziedziny zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. 
Marcin Szołajski
partner w kancelarii Szołajski Legal Group
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych: analiza dokumentacji przetargowej, pomoc w przygotowaniu oferty, udział w negocjacjach umowy z zamawiającym, uczestniczenie w procesie realizacji zamówienia. Przeprowadza klientów przez procedurę odwoławczą przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jest prelegentem na licznych konferencjach branżowych. Redaktor naczelny portalu KIO24.org (www.kio24.org).
Arkadiusz Szyszkowski
prawnik, b. pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych
Autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustawy Pzp, obecnie pracownik administracji centralnej.