Warsztatowa Konferencja Zamówień Publicznych
Jak prawidłowo przygotować kluczowe zapisy dokumentacji postępowania o  zamówienie publiczne mimo  niespójnych opinii prawnych i sprzecznego orzecznictwa – według aktualnego i nowego Pzp
Warsztatowa konferencja
z pracą na dokumentach
według nowego Pzp
21 listopada 2019 | Warszawa
godz. 10.00-16.00
6
godzin pracy na dokumentach – zaprezentujemy sprawdzone patenty, jak redagować kluczowe zapisy w dokumentacji, by uchronić się przed sankcjami z tytułu naruszenia przepisów 
3
najlepszych ekspertów
– naszymi prelegentami są najlepiej oceniani w Polsce specjaliści, autorzy komentarzy do ustawy, byli prezesi UZP, którzy w kameralnych warunkach będą do Państwa  dyspozycji
40
uczestników
– wydarzenie ze względu na warsztatowy charakter ma limitowaną liczbę miejsc. Stawiamy na praktykę, pracę na dokumentach i bezpośrednie konsultacje z prowadzącymi
Wśród tematów
Sprawdź, o czym m.in. będą mówić nasi prelegenci
 
Punkty sporne w SIWZ 
– przeanalizujemy najczęściej pojawiające się błędy w specyfikacji i wskażemy obszary szczególnych zagrożeń w zapisach SIWZ, które skutkują poważnymi konsekwencjami dla zamawiającego i wykonawcy. Podpowiemy również, jak wypełniać SIWZ według nowego prawa. 
Składanie i ocena oferty 
– pokażemy, jak  omijać pułapki związane ze składaniem, otwarciem, badaniem i oceną ofert oraz zaprezentujemy gotowe rozwiązania i schematy postępowania w przypadku niespójnych opinii prawnych. Wyjaśnimy, jak składać i oceniać ofertę według nowego Pzp.
Umowa
– ujawnimy patenty, jak skutecznie bronić się przed ryzykiem opóźnień bądź niezrealizowaniem zamówienia, nie doprowadzając jednocześnie do podwyższenia cen przez wykonawców. Podpowiemy, jak wywiązać się z nowych obowiązków związanych z umową nałożonych przez nowe Pzp.
Środki ochrony prawnej
– zdradzimy, jak może bronić się wykonawca  w dotychczasowej praktyce zamówieniowej i  jakie są jego szanse na wygranie w sądzie odszkodowania za nieprawidłowo ocenioną ofertę.
Dokumentacja według nowego Prawa zamówień publicznych 
– zaprezentujemy w syntetycznej formie, co zmieni się w dokumentacji postępowania o zamówienie i ofercie po wdrożeniu nowego Prawa zamówień publicznych.
Program
WARSZTAT 1
Punkty sporne  w SIWZ – analiza kontrowersyjnych zapisów w specyfikacji i najczęstszych nieprawidłowości  w dotychczasowej praktyce zamówieniowej oraz zmiany wprowadzone nowym Pzp
 • Sporne zapisy w SIWZ – omówienie schematów postępowania dla zamawiających  i  wykonawców na podstawie najnowszego orzecznictwa i opinii prawnych.
 • Obszary szczególnych zagrożeń w SIWZ – najczęściej stawiane pytania odnośnie do treści specyfikacji, spory dotyczące wyjaśnień treści SIWZ.
 • Zasady bezpiecznego doboru oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Czym skutkuje żądanie przez zamawiającego zbędnych dokumentów.
 • Pułapki w obliczeniach terminów. Co zmieni się według nowego Prawa zamówień publicznych.
 • Kontrowersje wokół sposobów ustalania wartości zamówienia podzielonego na części  i realizowanych w ramach odrębnego postępowania – najnowsze orzecznictwo.
 • SIWZ według koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych – syntetyczne porównanie, jakie elementy pozostają bez zmian, a które zapisy przyjmą nową postać.
WARSZTAT 2
Składanie i ocena oferty –  jak ominąć zagrożenia, które skutkują naruszeniem przepisów i  utratą zamówienia – analiza najczęstszych błędów popełnianych przez zamawiających i wykonawców. Co zmieni nowe Pzp?
 • Zestawienie najczęstszych błędów popełnianych przy obliczaniu ceny lub kosztu. Składanie dowodów na wyliczenie ceny w najnowszym orzecznictwie.
 • Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu i aktualność dokumentów – rekomendowane praktyki. 
 • Strategia bezpiecznego uzupełniania dokumentów na wezwanie zamawiającego.
 • Dopuszczalność wyboru oferty po upływie terminu związania z ofertą w orzecznictwie i w nowym Pzp.
 • Jak ocenić oferty o równej punktacji  lub takiej samej cenie.
 • Składanie, otwarcie, badanie i ocena ofert  – co zmieni nowe Prawo zamówień publicznych.
WARSZTAT 3
Umowa – jak zapobiec podwyższaniu cen zamówienia, nie narażając się na ryzyko jego niezrealizowania. Jakie zmiany wprowadza nowe Pzp? 
 •  Jak skutecznie  bronić się przed ryzykiem opóźnień bądź niezrealizowania wykonania umowy, nie doprowadzając  jednocześnie do podniesienia ceny zamówienia – propozycje gotowych rozwiązań.
 • Zastrzeganie, egzekwowanie i miarkowanie kar umownych w najnowszym orzecznictwie.
 • Klauzule abuzywne  – nowy katalog  zakazanych postanowień umowy według nowego Prawa zamówień publicznych.
 • Zasady wprowadzania zmian do umowy  według nowej ustawy Pzp.
 • Nowe obowiązki związane z umową w sprawie zamówienia publicznego w nowym Pzp – co musi zamawiający, a co może wykonawca:
  • ogłoszenie o wykonaniu umowy i jego znaczenie dla stron umowy,
  • raport z realizacji zamówienia – czy wykonawca może mieć wpływ na jego treść,
  • opcje w dotychczasowych przepisach i w nowym Pzp, 
  • zasada współpracy zamawiającego i wykonawcy przy realizacji umowy – fakty i mity.
WARSZTAT 4
Jak może bronić się wykonawca – środki ochrony prawnej w dotychczasowej praktyce zamówieniowej i  w nowym Pzp
 •  Aktualne możliwości wykonawcy na wygranie w sądzie odszkodowania za nieprawidłowo ocenioną ofertę – ile może zyskać wykonawca, a ile stracić zamawiający. Przykłady postępowań – wyroki sądów.
 • Środki ochrony prawnej w nowym Prawie zamówień publicznych:  zasady wnoszenia odwołania, przebieg postępowania odwoławczego, koszty postępowania, dostęp do postępowania skargowego oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.
Prelegenci
Zobacz, kto dla Ciebie wystąpi
 
Dr Andrzela Gawrońska-Baran
radca prawny
 
Prowadzi kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w zamówieniach publicznych, były wiceprezes UZP i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich.
Martyna Lubieniecka
radca prawny
 
Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, trener i doradca w projekcie „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Obecnie pracownik jednej z największych firm na rynku budowlanym, którą reprezentuje przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach w sprawach z zakresu zamówień publicznych.. Autorka publikacji z dziedziny zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
Arkadiusz Szyszkowski
prawnik
 
Były pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustawy Pzp, obecnie pracownik administracji centralnej.
Do udziału w warsztatowej konferencji zapraszamy:
 •  

  osoby odpowiedzialne za przygotowanie i poprowadzenie postępowania
  o zamówienie publiczne,
 •  

  wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne,
 •  

  kancelarie prawne.
Pakiet uczestnika zawiera:
 •  

  prestiżowy certyfikat – każdy uczestnik warsztatowej konferencji otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu,
 •  

  indywidualne konsultacje – w trakcie wydarzenia każdy z Państwa będzie mógł zasięgnąć porady u największych ekspertów w dziedzinie prawa zamówień publicznych,
 •  

  materiały konferencyjne – z praktycznymi interpretacjami problematycznych przepisów Pzp, które będą nieodzowną pomocą w wywiązaniu się z codziennych obowiązków,
 •  

  prezentacje wykładowców – z wytycznymi na temat poruszanych podczas warsztatowej konferencji zagadnień (zostaną wysłane uczestnikom po konferencji).
Szczegóły organizacyjne
Gdzie i kiedy? Jak dojechać?
 
Gdzie?
Centrum konferencyjno-szkoleniowe
Golden Floor Plaza
Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
Kiedy?
21 listopada 2019 r.
Kontakt
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
Telefon
(61) 66 55 774
E-mail
bok@forum-media.pl